Media

2012 oktober, CvO bestaat 10 jaar

http://issuu.com/gelderlander/docs/ondernemer_regio_arnhem/4

2006 Trouw

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1682691/2006/02/07…

2006 HAN Jaarverslag

Audirus heeft een plaatsje gekregen in het Archief van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).
Op blz. 41 van het jaarverslag 2006 vindt u een korte introductie.

http://www.han.nl/start/corporate/over-de-han/jaarverslag-en-verantwoor…

2005 februari, Gibo Groep als partner

2004 december, Roadshow Niederrhein